Prettige mediation bij arbeidsconflict

online-mediationAl jaren ging ik met lood in mijn schoenen naar het werk. De sfeer was totaal verziekt, en het werd alleen maar erger. Het management nam allerlei schimmige en doorzichtige besluiten, en je wist nooit wanneer er koppen zouden gaan rollen. Iedereen dekte zich tegen elkaar in. Sommige collega’s waren zelfs vastbesloten om elkaar eruit te werken. Het was echt haat en nijd. Op de afdeling zeiden we nauwelijks nog iets tegen elkaar. Veel meer dan goedemorgen en dag kon er niet vanaf. Ik zat pal tegenover iemand die er al jaren werkte, maar hij gunde me geen blik waardig. Op een dag ben ik naar mijn baas gegaan, en heb ik gezegd: “Er moet iets gebeuren, of ik ben morgen ziek.” Dat was geen dreigement, maar bedoeld om te zeggen hoe ik me voelde.

Een nieuw begin.Home

In tegenstelling tot wat ik had verwacht reageerde mijn baas heel begripvol, en alles wat ik beschreef herkende hij wel. Hij had zich alleen niet gerealiseerd dat ik er zo onder zou lijden. Hij vroeg meteen of ik bekend was met mediation arbeidsconflict, want dat zou de verhoudingen mogelijk weer kunnen herstellen. Nee, maar ik wilde er wel graag meer over weten. Ook andere collega’s – behalve een enkeling – stonden er positief tegenover. Zo kwamen we terecht bij MasterAdvice. De mediator luisterde geduldig naar wat iedereen te zeggen had, en bracht geleidelijk de verziekte arbeidsverhoudingen in kaart. Voor velen was het een openbaring, ook voor mijzelf. Ik had me nooit gerealiseerd dat ik zelf ook bepaalde structuren in stand hield. Heel bewust hebben we weer vrede gesloten, en dat is wat mij betreft een goed begin.scheidingenonderneming