Wat zijn de huidige trends in de zorg

De zorgsector is in Nederland wellicht de grootste werkgever met bijkans 1,2 miljoen zorgverleners. De zorgkosten zijn erg hoog en stijgen elk jaar maar de economie groeit niet zo hard mee. Nederland is aan het vergrijzen dus de vraag naar kwalitatieve zorg gaat ook omhoog. Omdat Nederland aan het vergrijzen is veranderd de vraag van de zorg automatisch ook. Want de chronische ziektes nemen toe en de maatregelen en de zorg moeten hierop aansluiten.

Wat kunnen wij de komende jaren verwachten?
Men verwacht dat er zelfs een te kort zal zijn aan verplegend personeel de komende jaren doordat de vraag maar blijft stijgen. En men verwacht zelfs problemen in 2025 wanneer een groot deel van de bevolking met pensioen gaat. De Rabobank heeft in 2010 een boek uitgebracht genaamd “Diagnose 2025” waarin de verwachtingen en trends die in 2025 te verwachten zijn, staan beschreven.

Trends
Tegenwoordig zijn de veranderingen ook al merkbaar in de zorg. Hieronder beschrijven we enkele trends waarmee u degelijk rekening moet houden want sommige ontwikkelingen zijn al een tijdje onopvallend ingevoerd zoals:

  • Ouderen wonen nu langer thuis, ruim vijf en negentig (95) procent van de 65- plussers blijft het liefst thuis wonen in de vertrouwde omgeving. Maar ook de “Wet langdurende zorg” (Wlz) maakt het mogelijk om thuis te wonen en de juiste zorg thuis te ontvangen;
  • Zorgprofessionals werken als ZZP-er;
  • In Nederland past men steeds vaker de technologie toe, men maakt dus gebruik van eHealth, zo kunnen de zorgverleners via de digitale technologie de cliënt/ patiënt monitoren. De digitale platforms leveren een grote bijdrage aan zelfzorg, beeldcommunicatie en medische samenwerking;
  • Zorgorganisaties zullen nu steeds meer zorg op maat moeten leveren, de cliënt/ patiënt bepaald zelf of met de familie op welke manier men de zorg wilt ontvangen;
  • Preventie en levensstijl aanpassingen, hierbij zult u zien dat de artsen meer een rol van coach en begeleider innemen bij de patiënt. Bij preventie werkt men aan het verlagen van de zorgkosten want tot op dit moment zijn de kosten alleen aan het stijgen;
  • Bij de ouderenzorg zien wij steeds meer migranten bijkomen die zorgen voor diversiteit, u zult meer migranten tegen komen als zorgprofessionals maar ook veel die ouderenzorg nodig hebben;
  • De generatie die bekend staat als de “Babyboom” gaat nu met pensioen en in 2025 is ruim 22 procent van de Nederlandse bevolking met pensioen.

Er zal meer aandacht besteed moeten worden aan het zorgpersoneel  en het aanbod willen wij het te kort dat in 2025 is voorspeld opvangen. Het arbeidsaanbod zal verhoogd moeten worden maar er moet ook meer beleid komen op dit gebied. Want al hebben we geld beschikbaar voor de zorg hebben we nog steeds een probleem als we niet de arbeidskrachten hebben om de zorg op te vangen.

Gerelateerde berichten